Dzień 1 - zdjęcia

Pierwszy dzień wypadł znakomicie. To tylko zaostrza nasz apetyt na kolejne wydarzenia. Zatem tymczasem.