Yasuaki Shimizu (JP)

26.10.2018 pi─?tek, godz. 22:00
Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14Yasuaki Shimizu to wybitnie uzdolniony saksofonista, kompozytor i producent, którego 40-letnia kariera obejmuje niezwykle bogat─? panoram─? gatunków. Jest dobrze znan─? osobowo??ci─? japo??skiego ??rodowiska muzycznego, maj─?c─? w swoim dorobku przeboje muzyki pop, ??cie??ki d??wi─?kowe do filmów, jak te?? ciesz─?ce si─? wielkim zainteresowaniem wykonania koncertowe zamówionych kompozycji, instalacje oraz wspó??prac─? z takimi artystami jak Ryuichi Sakamoto, Björk, Van Dyke Parks i David Cunningham. 

 

Doceniana od lat przez DJ-ów i kolekcjonerów (np. Optimo), muzyka Yasuakiego dotar??a wreszcie do szerszej, zachodniej publiczno??ci po reedycji nak??adem wytwórni Palto Flats klasycznej p??yty jego zespo??u Mariah z 1983 roku. „Utakata No Hibi” to mistrzowska hybryda japo??skich idiomów ludowych i popowych przefiltrowanych przez wyrafinowan─? estetyk─? produkcji w stylistyce elektro-disco, co sprawia, ??e p??yta brzmi dzisiaj bardziej ??wie??o ni?? kiedykolwiek. W 2017 roku pojawi??y si─? dwie kolejne reedycje jego niezwykle oryginalnych starszych wydawnictw. Wydany pierwotnie w 1982 roku przez wytwórni─? Better Days i ponownie opublikowany przez Palto Flats/WRWTFWW kultowy album „Kakashi”, to p??yta na której przez 40 minut z niezwyk??─? lekko??ci─? splataj─? si─? ze sob─? radosne motywy wokalne, etiopski jazz, minimal dub i muzyka konkretna. W mi─?dzyczasie „Music for Commercials” („Muzyka do reklam” – 1987) sta??o si─? jednym z najbardziej poszukiwanych wydawnictw z legendarnej serii wytwórni Crammed Discs „Made To Measure" („Zrobione na miar─?”). Zawarte na nim nieco ponad 20 miniatur o nienagannej strukturze stanowi idealny przyk??ad krystalicznie czystego podej??cia do elektroniki, dzi─?ki czemu wielu wspó??czesnych artystów, w tym m.in. Oneohtrix Point Never, zalicza ten album do swoich najwa??niejszych inspiracji. Podej??cie Shimizu do muzyki wykracza poza standardow─? kompozycj─? i wykonanie. Artysta uwa??a przestrze?? fizyczn─? za przed??u??enie swojego instrumentu i cz─?sto podczas nagra?? i koncertów wykorzystuje unikalne otoczenie akustyczne. Obecnie przygotowuje si─? do swoich pierwszych od ponad dekady europejskich koncertów. W programie pojawi─? si─? nowe utwory, improwizacje i ??wie??e aran??acje klasycznego materia??u. 

 

 

www.yasuaki-shimizu.com
www.facebook.com/yasuakishimizu

 

 

Materia??y prasowe

 

„Zespó?? Mariah jest od dawna uwielbiany przez japo??sk─? podziemn─? scen─? rockow─? i nowofalow─? dzi─?ki swoim pi─?ciu albumom ??─?cz─?cym solidn─? dawk─? jazzu, moc rockowej awangardy i klimatyczne, syntetyczne faktury z konsekwencj─?, jak─? w latach 80. mogli si─? wykaza─? bardzo nieliczni arty??ci”. – FACT

 

„Utwór formacji Mariah „Shinzo no Tobira” [...] zyska?? na ca??ym ??wiecie status kultowego dzi─?ki nakre??lonym na nim eterycznym nawi─?zaniom do brzmie?? Azji i Bliskiego Wschodu, tekstom rodem z ormia??skiego folkloru i futurystycznym melodiom zainspirowanym przez japo??ski synth pop”. – Pitchfork