‚??Niblock's Sound Spectrums - Rzeki niewidzialne‚?Ě

„Niblock's Sound Spectrums - Rzeki niewidzialne”, re??. Thomas Maury. Ten dokument o Phillu Niblocku powstawa?? przez osiem lat. Re??yser tego filmu, Thomas Maury przyjedzie na Fonomo i opowie nam o tym przedsiń?wziń?ciu. Trzeba byń? i pos??uchań?.