„Niblock's Sound Spectrums - Rzeki niewidzialne”

„Niblock's Sound Spectrums - Rzeki niewidzialne”, reż. Thomas Maury. Ten dokument o Phillu Niblocku powstawał przez osiem lat. Reżyser tego filmu, Thomas Maury przyjedzie na Fonomo i opowie nam o tym przedsięwzięciu. Trzeba być i posłuchać.