Robert Piotrowicz (PL)

Artysta d??wi─?kowy, kompozytor, improwizator, wspó??za??o??yciel Musica Genera Festival oraz wytwórni Musica Genera. Oprócz p??yt solowych ma w dorobku tak??e wydawnictwa nagrane z C. Spencerem Yeh, Kevinem Drummem, J.r.mem Noetingerem, Burkhardem Stanglem i Ann─? Zaradny. Wspó??pracowa?? równie?? z Orenem Ambarchi, Lasse Marhaugiem czy Zbigniewem Karkowskim.

Jest autorem s??uchowisk, instalacji, muzyki teatralnej, wspó??pracuje z innymi artystami przy formach audio-wizualnych i spektaklach.

Regularnie wyst─?puje na licznych festiwalach na ca??ym ??wiecie. 

Podczas koncertów tworzy nasycone i pe??ne detali formy, korzystaj─?c z syntezatora analogowego i komputera. Jego muzyce równie blisko jest do wspó??czesnej kompozycji elektro-akustycznej, jak i do sound artu.

Koncertuje w Europie, pó??nocnej i po??udniowej Ameryce, Azji i Australii.

 

www.robertpiotrowicz.net

www.robertpiotrowicz.bandcamp.com

www.soundcloud.com/robertpiotrowicz