DIY Synth Masterclass - Spotkanie z Wilhelmem Brasem

Pawe?? Kulczy??ski buduje w??asne syntezatory, bo uwa??a, ??e w przypadku muzyki eksperymentalnej licz─? si─? nawet najdrobniejsze detale i d??wi─?ki. Opowie o swoim najbardziej uznanym projekcie Wilhelm Bras, sprz─?cie w??asnej produkcji, zaletach podej??cia DIY oraz o tym, jak zabra─? si─? do konstrukcji maszyn. Przedstawi zbudowane przez siebie instrumenty, opowie o procesie ich powstawania, pokonanych trudno??ciach i zaprezentuje ich zastosowanie w swojej praktyce muzycznej.

 

Pod pseudonimem Wilhelm Bras kryje si─? muzyk i eksperymentator Pawe?? Kulczy??ski,  mi??o??nik brzmie?? ekstremalnych, autor koncertów plenerowych, instalacji d??wi─?kowych oraz zapalony budowniczy instrumentów analogowych. Tworzy elektroniczn─? muzyk─? awangardow─? na przeci─?ciu gatunków, o trudnym do zidentyfikowania idiomie, flirtuj─?c z niszow─? kultur─? klubow─?, noisem i ckliwymi melodiami. W rytmiczne struktury wplata chaos, pejza??e generatywne i skrz─?ce, analogowe wizgi, balansuj─?c przy tym chwytliwymi riffami i s??odkimi arpeggiami. Koncerty Wilhelma Brasa cechuje wysoki stopie?? improwizacji, w których tematy z p??yt s??u??─? tylko jako zal─???ki formy, a ostateczny efekt wynika z okoliczno??ci danego wykonania. Mo??e to by─? berli??ska piwnica w szybkich tempach, b─?d?? niemal kameralne wycieczki elektroakustyczne – i wszystko, co pomi─?dzy. W ci─?gu ostatnich trzech lat zagra?? ponad 100 koncertów na 3 kontynentach, na mi─?dzynarodowych festiwalach i w ma??ych klubach. Wyda?? dwa albumy ciep??o przyj─?te przez krytyk─?, a jego “Visionaries & Vagabonds” z 2015 roku pojawi?? si─? w wielu zestawieniach najlepszych p??yt tamtego roku. Wyst─?puje te?? pod mianem Lautbild. 

 


www.wilhelmbras.com

www.soundcloud.com/wilhelm-bras

www.facebook.com/wilhelm-bras