Andy Votel gra do film??w Andrzeja ??u??awskiego (UK)

Upami─?tniaj─?c dzie??o zmar??ego niedawno mistrza, Andy Votel - muzyk, DJ i producent - przygotowa?? specjalny ho??d dla Andrzeja ??u??awskiego i wyj─?tkowej muzyki jego filmów. Od elektroniki poprzez aran??acje na orkiestr─? do psychorocka i eksperymentu, Votel eksplorowa?? muzyk─? skomponowan─? przez Andrzeja Korzy??skiego do najbardziej kultowego filmu ??u??awskiego "Op─?tanie" (1981) i "Trzecia cz─???─? nocy" (1971) wy??─?cznie w oparciu o polskie winyle. Votel zaprezentuje ??u??awskiego poprzez twórczy zwi─?zek re??ysera z jego wieloletnim wspó??pracownikiem i kompozytorem Andrzejem Korzy??skim, z którym ??u??awski tworzy?? duet podobny innym niezwykle twórczym kolaboracjom filmowo-muzycznym: Pola??ski/Komeda, czy Fellini/Rota. Wieczór otworzy krótki film ??u??awskiego "Pie???? triumfuj─?cej mi??o??ci" (1967, 26 min) oparty na opowiadaniu Iwana Turgieniewa, z muzyk─? Korzy??skiego oraz Beat─? Tyszkiewicz i Piotrem Wysockim w rolach g??ównych. 

 

Od 1997 Andy Votel z Damonem Gough i Dougiem Shiptonem prowadz─? wytwórnie Twisted Nerve oraz Finders Keepers, druga z nich specjalizuje si─? w wydawaniu niepublikowanej dot─?d muzyki filmowej i w ponownej dystrybucji p??yt winylowych z ca??ego ??wiata. Votel wyda?? do tej pory ponad 300 p??yt, by?? producentem Gruff Rhys i Jane Weaver, a tak??e ocali?? zagubione wydania archiwalne z Turcji, Iranu, Tajlandii, Czech, Polski, Po??udniowej Ameryki, Indii i wielu innych.