Warsztaty dla dzieci z muzyki elektronicznej

Chc─?c zadba─? o najm??odsze pokolenie przysz??ych muzyków jak i odbiorców sztuki, w ramach aneksu do tegorocznej edycji FONOMO, planujemy zorganizowa─? warsztaty dla dzieci z produkcji muzyki elektronicznej. W prosty sposób b─?dziemy chcieli dzieciom pokaza─? narz─?dzia, które s─? niezb─?dne przy tworzeniu i nagrywaniu muzyki elektronicznej. Porozmawiamy o samym procesie tworzenia muzyki, jak i sposobach jej nagrywania. 
??eby te warsztaty nie sprowadza??y si─? do czysto teoretycznych zagadnie??, wspólnie ud??wi─?kowimy krótki film animowany. Efekty tych dzia??a?? dzieci b─?d─? mog??y zabra─? ze sob─? do domu. 

Warsztaty poprowadz─? muzycy i filmowcy z wieloletnim do??wiadczeniem w pracy z d??wi─?kiem i filmem - Bartek Kapsa, Artur Ma─?kowiak i Jaros??aw Piskozub. 

Warsztaty odb─?d─? si─? 30.10.2016. o godz. 11:00. S─? skierowane do dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Zaj─?cia odb─?d─? si─? w dwóch blokach, ka??dy po 2 godziny, z pó??godzinn─? przerw─? na drobny pocz─?stunek i zaczerpni─?cie ??wie??ego powietrza. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty prosimy przesy??a─? na adres: info@wetmusic.pl
Udzia?? w warsztatach jest bezp??atny.