;

Ma?kowiak - p??yta + koncerty

Data utworzenia: 2012-11-19

Do sprzeda??y trafi??a ju?? najnowasza p??yta Artura Ma?kowiaka "Take eway". 
Materia?? z tej p??yty w najbli??szym czasie b?dzie mo??na us??ysze? na ??ywo w Poznaniu, Wroc??awiu, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie. Pe??ne info o koncertach: 

28.11 Pozna?? - Dragon
29.11 Wroc??aw - Falanster
07.12 Toru?? - Dom Muz
08.12 Bydgoszcz - MCK
09.12 Warszawa - Pardon, To Tu