;

W p???? drogi jest Z??awie?? Wielka

Data utworzenia: 2013-10-23

Szukaj?c mo??liwo??ci rozwoju wzajemnych relacji dwóch s?siaduj?cych ze sob? miast - Bydgoszczy i Torunia - proponujemy spotkanie "W pó?? drogi" w Z??ejwsi Wielkiej, ulokowanej 25 km od Bydgoszczy w kierunku Torunia lub 21 km od Torunia w kierunku Bydgoszczy.

Na spotkanie zapraszamy w niedziel? 3 listopada 2013 o godzinie 16 - w hali BW Auto Produkt przy stacji Shell, gdzie odb?dzie si? koncert Kwartetu Smyczkowego Prestige oraz Raffa Quartet. W programie: Stanis??aw Moniuszko, Philip Glass, Aleksander Tansman oraz Michael Nyman.

 

Kierunkowskazem, widocznym z trasy nr 80, jest neon El??biety Jab??o??skiej - Nowe ??ycie.
Wy??wietl wi?ksz? map?

RELOKACJE: W PÓ? DROGI
Z??awie?? Wielka, 3 listopada 2013, g. 16
Arty??ci: El??bieta Jab??o??ska, Kwartet Smyczkowy Prestige w sk??adzie: Anna Piniuta, Helena Piniuta - Szurka, Marta Lutrzykowska, Joanna Laskowska, Raffa Quartet w sk??adzie: Micha?? Kwa??niak, Marcin Tarnawski, Micha?? Rak, Magdalena Kozber
Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music
Partnerzy: BW Auto Produkt
Zadanie jest wspó??finansowane ze ??rodków Miasta Bydgoszcz i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.