o nas


Wet Music początkowo było określeniem dla muzyki funkcjonującej poza gatunkami, stwarzanymi dla potrzeb rynku muzycznego. Wynikało z intuicyjnej otwartości na eksperyment, innowacyjność i szczerość oraz pozwalało twórcy wykorzystywać własną niedoskonałość do tworzenia rzeczy doskonałych.
Z czasem taki sposób myślenia objął inne dziedziny sztuki, aż we wzajemnym przenikaniu się powstała Nowa Sztuka Wet Music.

Dzięki Fundacji Nowa Sztuka Wet Music stwarzamy możliwość do współdziałania dla osób zainteresowanych kreatywnym działaniem w obrębie szeroko pojmowanej sztuki i twórczej praktyki.

Udostępniamy przestrzeń do spotkań, gdzie ludzie z różnych dziedzin aktywności zabierają się wzajemnie w zupełnie nowe rejony działania.

Chcemy inicjować sytuacje wzajemnej inspiracji, wspierania i wymiany doświadczeń, a bez względu na odległość geograficzną, zbliżać ludzi do siebie i prowokować do wymiany myśli.

Skład zarządu:
Artur Maćkowiak - Prezes Zarządu Fundacji
Weronika Płaczek - Członek Zarządu Funddacji